Ücret Ve İşçi̇ Alacakları Hesaplama Rehberi̇ | Memur Video TV Paylaşım Platformu

Ücret Ve İşçi̇ Alacakları Hesaplama Rehberi̇

Kitap Bilgileri
Ücret ve İşçi Alacakları Hesaplama Rehberi
 • Kitap İsmi

  Ücret ve İşçi Alacakları Hesaplama Rehberi

 • Yazar

  Ali Kayış, Nuri Özyazgan

 • Yayınevi

  Aristo Yayınevi

 • Kategori

  SGK Prim

Kurum Yetkilisi

Admin

Çevrimdışı
Üyelik Tarihi: 27 Ekim 2022
Takipçi Sayısı : 0

Kitap Açıklaması

İş yaşamında, taraflar arasındaki olası anlaşmazlıkların hukuki zemindeki çözümünün aslında en önemli aracıdır bordro. Kısaca çalışanın, emeğinin; işverenin ise yükümlülüğünün sayısal ifadelerle anlatıldığı belge olarak tanımlamamız da mümkündür bordroyu. 

Bordrolama yapılırken tüm kurum çalışanlarının ücretleri/maaşları ile yan hakları esas alınmakta; resmi kurumlara ödenmesi gereken tutarlar belirlenmekte ve bu ödemelere ilişkin güncel yasalara ve mevzuata uygun bildirimler yapılmaktadır. Yani, görevi tüm bu hesaplama ve bildirimleri şirket adına mevzuat kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek olan bordro çalışanının, söz edilen iş ve işlemlerin yasal riskleri ve sonuçları düşünüldüğünde teknik bilgi birikiminin yeterliliği işletmeler için önem arz etmektedir.

Ülkemizde mesleki eğitimden yoksun, kurum içi geleneksel yöntemlerle yetiştirilmeye çalışılan genellikle de muhasebe ve mali hizmetler departmanlarında görev yapmakta olan personelin görev tanımlarından sadece biri olan bordrolamanın, bu geniş ve yaygın iş potansiyeline karşılık ne orta öğrenim ne de yükseköğrenim düzeyinde bir okulu bulunmamaktadı. Ek olarak konuya ilişkin piyasada yeterli eğitim materyali de mevcut değildir. Bu bağlamdaki hizmetlerin, bordrolama ve özlük yönetimi veren yazılım firmalarınca da outsource (dış kaynaktan temin) olarak sağlandığı görülmektedir.

Bütüncül bir bakış açışıyla kaleme aldığımız bu eserde ayrıca yasal mevzuat ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde yetkin ve konusunda ehil özlük yönetimi ve bordo personellerinin yetiştirilmesi de hedeflenmekte; bu sayede ülke istihdamına katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

İşverenlerimize, bordro uygulayıcılarına ve ücret geliri elde eden tüm çalışanlarımıza faydalı olması temennisiyle…

İletişim Bilgileri
 • Adres:

 • Website:

Kitap Bilgileri
Ücret ve İşçi Alacakları Hesaplama Rehberi
 • Kitap İsmi

  Ücret ve İşçi Alacakları Hesaplama Rehberi

 • Yazar

  Ali Kayış, Nuri Özyazgan

 • Yayınevi

  Aristo Yayınevi

 • Kategori

  SGK Prim

Kurum Yetkilisi

Admin

Çevrimdışı
Üyelik Tarihi: 27 Ekim 2022
Takipçi Sayısı : 0